SA CHI LỆ Ngâm Thơ VŨ HOÀNG CHƯƠNG

*SA CHI LỆ Ngâm Thơ VŨ HOÀNG CHƯƠNG

  • Mỹ Hân kính mời quý bạn yêu thơ nghe hai bài thơ hòa một ý: MƯỜI HAI THÁNG SÁU của VŨ HOÀNG CHƯƠNG & HOÀNG HÔN RỈ MÁU của SA CHI LỆ
  • SACHILECHANNEL Thực Hiện & Giới Thiệu. Kính quý vị vui lòng ủng hộ bấm đăng ký & Like. Chân thành cảm ơn.