Wednesday, July 17, 2024
spot_img
HomeRELAXẢNH ĐẶC BIỆT - VIDEO CHỌN LỌCSỐ ĐẶC BIỆT THÁNG 6-2024 KỶ NIỆM NGÀY 19-6 QLVNCH & FATHER...

SỐ ĐẶC BIỆT THÁNG 6-2024 KỶ NIỆM NGÀY 19-6 QLVNCH & FATHER ‘S DAY

SỐ ĐẶC BIỆT THÁNG 6-2024 KỶ NIỆM NGÀY 19-6 QLVNCH & FATHER ‘S DAY
***
Mỹ Hân còn chút gì để nhớ để thương

https://youtu.be/eS7NfgI5rck
***
CHIÊU HỒN TỬ SĨ
ĐÀI HIỆU SAIGON CHIÊU HỒN TỬ SĨ

https://youtu.be/18VtpUUqqmk
***
*KÍNH MỜI QUÝ VỊ THƯỞNG LÃM & CHUYỂN TIẾP
***
*BIẾM MINH HỌA NGÀN LỜI
***
KÍNH MỜI XEM CLIP SỰ ĐẶC BIỆT:

Video Kỷ niệm 59 năm Ngày Quân lực VNCH 19/6
KỶ NIỆM 59 NĂM NGÀY QUÂN LỰC VNCH 19/06/2024

https://youtu.be/6S9Y6_1QUEo?si=GR8ZoMcYHu6haJyq
huan nguyen
huanstnguyen@gmail.com
***
TRANG ĐẶC BIỆT TRƯỜNG TRƯỜNG VÕ BỊ QUỐC GIA VIỆT NAM – THE VIETNAMESE NATIONAL MILITARY ACADEMY
https://hangoc2020.blogspot.com/2024/06/trang-ac-biet-truong-truong-vo-bi-quoc.html
**
CT Tác Giả & Tác Phẩm số 38 (Part 1) Nhật Trường Kỳ 1 do GS Trần Khánh soạn & Mộng Lan thực hiện
https://youtu.be/ohc9NfzgfGM?si=v50yhLMJIgUYCtxW

CT Tác Giả & Tác Phẩm số 38 (Part 2) Nhật Trường Kỳ 1 do GS Trần Khánh soạn & Mộng Lan thực hiện
https://youtu.be/tSyk7vtSvns?si=XKIDmnqvlluZxC-Z

**
Happy Father’s Day – Ngày Từ Phụ
https://hangoc2020.blogspot.com/2024/06/happy-fathers-day-ngay-tu-phu.html
**
NGUYÊN THỌ TRẦN KIÊM ĐOÀN TU SĨ MINH TUỆ… GIỌT NƯỚC TRÀN LY
https://hangoc2020.blogspot.com/2024/06/nguyen-tho-tran-kiem-oan-tu-si-minh-tue.html
**
TRỊNH TÂY NINH THẦY MINH TUỆ CÂU CHUYỆN CỦA DÒNG SÔNG
https://hangoc2020.blogspot.com/2024/06/trinh-tay-ninh-thay-minh-tue-cau-chuyen.html
**
KQLÊ VĂN HẢI KỶ NIỆM NGÀY 19-6-2024 QUÂN LỰC VIỆT NAM CỘNG HÒA & MỪNG NGÀY JUNETEENTH 19-6-2024
https://hangoc2020.blogspot.com/2024/06/kqle-van-hai-ky-niem-ngay-19-6-2024.html
**
TRANG GIỚI THIỆU DIỄN ĐÀN VÌ DÂN VIỆT The Second American Civil War has begun
https://hangoc2020.blogspot.com/2024/06/trang-gioi-thieu-dien-vi-dan-viet.html
**
GS LƯƠNG NGỌC HUỲNH HẠNH NGUYỆN CỦA NHÀ TU HÀNH CHÂN CHÍNH
https://hangoc2020.blogspot.com/2024/06/gs-luong-ngoc-huynh-hanh-nguyen-cua-nha.html
**
Bước chân Minh Tuệ – Bài hát về bậc chân tu Thích Minh Tuệ – Tiếng hát Kana Ngọc Thuý
https://hangoc2020.blogspot.com/2024/06/buoc-chan-minh-tue-bai-hat-ve-bac-chan.html
**
@myhanchannel Bước chân Minh Tuệ – Bài hát về bậc chân tu Thích Minh Tuệ – Tiếng hát Kana Ngọc Thuý

https://youtu.be/TBHUNLKIa6I?si=VNQsdOFZ_Mw_iwpz
**
THIÊN KÝ SỰ HÀNH TRÌNH TỊ NẠN-CON ĐƯỜNG SINH TỬ TÂP 7 Tác giả HÀ NGỌC
https://hangoc2020.blogspot.com/2024/06/thien-ky-su-hanh-trinh-ti-nan-con-uong.html
**
THIÊN KÝ SỰ HÀNH TRÌNH TỊ NẠN-CON ĐƯỜNG SINH TỬ TÂP 7 Tác giả HÀ NGỌC
https://myhan2021.blogspot.com/2024/06/thien-ky-su-hanh-trinh-ti-nan-con-uong.html
**
MỸ HÂN KÍNH MỜI CHIA SẺ DÒNG NHẠC BƯỚC CHÂN MINH TUỆ
https://myhan2021.blogspot.com/2024/06/my-han-kinh-moi-chia-se-dong-nhac-buoc.html
**
HÀ NGOC KÍNH MỜI CHIA SẺ DÒNG NHẠC BƯỚC CHÂN MINH TUỆ
https://hangoc2020.blogspot.com/2024/06/ngoc-moi-chia-se-dong-nhac-buoc-chan.html
**
NGUYỄN QUANG DUY Về Tham Sân Si qua truyền giảng của Đức Huỳnh Phú Sổ và Thầy Thích Minh Tuệ
https://myhan2021.blogspot.com/2024/06/nguyen-quang-duy-ve-tham-san-si-qua.html
**
TRANG GIỚI THIỆU SÁNG TÁC THÁNG SÁU HÈ VỀ CỦA THI SĨ LOUIS LÊ TUẤN
https://hangoc2020.blogspot.com/2024/06/trang-gioi-thieu-sang-tac-thang-sau-he.html
**
@myhanchannel Chuyện tình của triết gia Phạm Công Thiện – Tác giả: TS Phạm Trọng Chánh – MC Hồ Tuyết
https://youtu.be/6pmEJh0s5AQ?si=l8d_tOgCQs1SZVTe

https://www.youtube.com/watch?v=6pmEJh0s5AQ&t=1358s
**
ĐỖ DUY NGỌC Sư Minh Tuệ
https://myhan2021.blogspot.com/2024/06/o-duy-ngoc-su-minh-tue.html
**
TRANG NHẠC ĐẶC BIỆT GIỚI THIỆU SÁNG TÁC QUÝ THI NHAC SĨ THỜI DANH THÁNG 6-2024
https://myhan2021.blogspot.com/2024/06/trang-nhac-ac-biet-gioi-thieu-sang-tac.html
**
TRANG THƠ GIỚI THIỆU SÁNG TÁC THÁNG SÁU 2024 QUÝ THI SĨ THỜI DANH
https://hangoc2020.blogspot.com/2024/06/trang-tho-gioi-thieu-sang-tang-thang.html
**
(hồi kí Mùa Tháng 6) TRUNG TÁ NGUYỄN VĂN LONG của LÊ XUÂN NHUẬN
https://hangoc2020.blogspot.com/2024/06/hoi-ki-mua-thang-6-trung-ta-nguyen-van.html
**
TRANG THƠ TRÀO PHÚNG-THẢO CHƯƠNG
https://hangoc2020.blogspot.com/2024/06/trang-tho-trao-phung-thao-chuong.html</

*HÀ NGỌC MỸ HÂN TRÂN TRỌNG KÍNH MỜI CHIA SẺ

botayvkc
botayvkchttp://botayvk.com
My Dinh 245 JANE ST # 702 TORONTO, ONTARIO M3M1A3 myhan245@gmail.com & sachile2001@yahoo.ca Tel: (416) 671 2711 SA CHI LE: WRITER, POET, POEM SINGER OPERATER & EDITOR: http://botayvk.com http://youtube.com/sachilechannel
RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular