Số Đặc Biệt TIẾNG QUÊ HƯƠNG

        Số Đặc Biệt  TIẾNG QUÊ HƯƠNG

 HỘI TỤ TINH HOA  VĂN NGHỆ SĨ  NHÓM TIẾNG QUÊ

       Điều Hành: Thi Sĩ  ĐĂNG HOÀNG SƠN.

      SACHILECHANNEL Trân Trọng Giới Thiệu

*KÍNH MỜI QUÝ VỊ THƯỞNG THỨC  THƠ NHẠC:

*NHƯ THƯƠNG: Nữ hoàng lục bát.

Giấu Chữ Tình(Thơ: Như Thương, Nhạc: Nguyễn Tất Vịnh, Ca Sĩ: Linh Trang)

*Thi văn sĩ PHAN HẠNH & Nhạc sĩ NGUYỄN HỮU TÂN

Vợ Chồng Quê-Phan Hạnh-Nguyễn Hữu Tân-Áo Cà Tím

*Nữ sĩ tài hoa TRỊNH TÂY NINH.

Còn Mãi Tiếng Ru, Thơ Trịnh Tây Ninh, Nhạc: Phạm Vĩnh Sơn, tiếng hát: Duyên Quỳnh

*Thi sĩ CHƯƠNG HÀ

Tình Đồng Quê – Thơ Chương Hà

*Nữ sĩ tài hoa HỒNG THÚY

XIN MÃI CÒN NHAU, Thơ Hồng Thúy, Nguyễn Tuấn, Ngọc Mỹ,Hùng Đặng

*NHẠC SĨ NGUYỄN HỮU TÂN

 THU NHỚ thơ CHÚC ANH

nhạc & giọng hát NS  NGUYỄN HỮU TÂN