TÁI NGỘ CẶP ĐÔI HOÀNG HÔN TUYỆT VỜI

https://botayvk.com/tai-ngo-cap-doi-ng-hon-tuyet-voi/

     http://tai-ngo-cap-doi-hoang-hon-tuyetTÁI NGỘ CẶP ĐÔI HOÀNG HÔN TUYỆT VỜI

* Nhà văn NGUYỄN NGỌC  HOA & Nữ sĩ Minh Ngọc

Từ  Bismarck, North Dakota 58501, Hoa Kỳ, sang thăm TORONTO

             Đêm 14-7-2019: Tiệc HỘI NGỘ thân hữu

                    được tổ chức tại nhà hàng ANH VŨ.

      *Nhân dịp này, nhà văn Nguyễn ngọc Hoa đã tặng chúng tôi:

                      Tập truyện thứ tư  đã ấn hành:

                           NHÌN TỪ TRONG THÁP NGÀ

     *Do Nhà xuất bản BIỂN NGỌC ấn hành, Giá bán $US 25.00

                          Liên lạc: 610 Noth 7th St #3

                        Bismarck, North Dakota 58501

                            Email:  bienngocnd2016@gmail.com

*Về tác giả: NGUYỄN NGỌC HOA là bút hiệu của kỹ sư đa tài nhiều lãnh vực khác nhau: Khoa học và kỹ thuật, quản trị xí nghiệp, quản trị công quyền & kinh tế. Hiện sống ở Noth Dakota, Hoa Kỳ.

*Sa Chi Lệ trân trọng giới thiệu.