Tin vắn tắt

TẠI SAO CÁC ĐẢNG PHÁI QUỐC GIA ĐỂ VIỆT MINH CƯỚP CHÍNH QUYỀN?

PHẠM CAO DƯƠNG

PIC

“…Nếu các anh cương quyết không chịu nghe ý kiến tôi, thì một ngày rất gần đây khi CS đã nắm vững tình hình, họ sẽ sách động gây nên cuộc giai cấp đấu tranh, hủy diệt Tôn Giáo, tổ chức phong trào đấu tố, thì ngay vợ con các anh sẽ đấu tố các anh là phản động, là…các anh sẽ không còn đất để đứng!…”

75 Năm Nhìn Lại Ngày 19/8/1945: (1945 – 2020)

(Để tưởng nhớ Phụ Thân)

*Bác sĩ Nguyễn Tường Bách: ”Đảng CSVN ngụy biện là đã đánh đuổi được hai đế quốc Pháp-Nhật, giải phóng cho dân tộc lúc ấy, chỉ là một tuyên truyền vô căn cứ để mê hoặc dân chúng.”

XEM TIẾP