THƠ NHẠC NHẤT HÙNG HOA THỊNH ĐỐN

        THƠ NHẠC NHẤT HÙNG HOA THỊNH ĐỐN

Mời Xem

 1/ Những Hình Ảnh Diễn Hành July 4th tại Thủ Đô Hoa Thịnh Đốn
2/ Hội Văn Nghệ Sĩ VNCH Sinh Hoạt Văn Nghệ Với Hội Đờn Ca Tài Tử Vùng Hoa Thịnh Đốn

Trong Trang WEB 

   HỘI VĂN NGHỆ SĨ VNCH HẢI NGOẠI

        http://hvnsvn.org/

Đêm Hội Ngộ “Bạc Màu Áo Trận” Biệt Động Quân

07/07/2019. Photo By Nhất Hùng

1 MỘT THUỞ YÊU CUỒNG (Thơ Nhất Hùng. Nhạc Vĩnh Điện) Cs Ngọc Quy

2-GIẬN HỜN (Thơ Nhất Hùng. Nhạc Vĩnh Điện) Ca sĩ Ngọc Quy


3-MỘT TIẾNG CŨNG THỪA (Thơ Nhất Hùng. Nhạc Vĩnh Điện) Lý Thu Thảo

4-AI ĐẸP HƠN AI (Thơ Nhất Hùng. Nhạc Vĩnh Điện) Ngọc Quy


SACHILECHANNEL Giới thiệu.