THƯ GIÃN ĐỘC ĐẶC HIẾM CHÂM CHÍT

THƯ GIÃN ĐỘC ĐẶC HIẾM CHÂM CHÍT

  • Chủ Đề ngày mai: TRỌC PHÚ & NHỮNG KẺ KHỐN NẠN
  • HÔM NAY: 1-ẢNH ĐỘNG 2- ẢNH NUDE.
  • 3-VIDEO 4 ẢNH HIẾM 5-THƠ CHUA

 

Nghệ thuật tập luyện công -phu.

  • NHẮN VỊT – biếm thi THA HƯƠNG

“ĐỪNG NGU MÀ PHÁ TAN NHÀ

CHỆT MÀ BÁ CHỦ, VỊT LÀ…TIẾT CANH!!”
Ha ha ha!!!

Biếm thi THA HƯƠNG

NHẮN VỊT

Cảm tác qua tin phe dân chủ thông báo sẽ luận tội và truất phế tổng thống đương nhiệm với lý do là “có một kẻ nặc danh trong nhóm tình báo Mỹ tố giác tổng thống Donald Trump đã gọi điện thoại cho tân tổng thống Ukraine yêu cầu điều tra về hành vi của phó tổng thống Joe Biden can thiệp vào chuyện làm ăn của con trai tại Ukraine, nếu  tổng thống Ukraine không thực thi, US sẽ cắt viện trợ .” 

Cộng Tàu tung núi tiền ra
Mướn dăm con Vị̣t cho la om trời
Cờ Hoa chót vót trên ngôi
Tàu mong Vịt giúp Tàu ngồi, cướp ngai
Cướp ngai, Vịt được nhờ oai
Cơm ngon áo đẹp như ngài Công Công (1)

Vịt nghe Tàu trải thảm hồng

Thế là bày Vịt đổi lông thay chuồng

Đô la Chệt rải mua đường

Vịt ôm giấc mộng chính trường chạy theo

Mặc ai chống đối eo sèo

Miễn sao cái ghế Vịt trèo, thành công
Mộng dài qua mấy Tông Tông (2)
Tưởng đâu mộng nở ra bông Búa – Liềm (3)
Đang hồi Vịt mộng mơ điên

Bỗng đâu Trump rộn trống chiêng nhảy vào
Giấc mơ của Vịt đổ nhào
Làm gia đình Vịt ồn ào, thảm thương
Vịt từ thất bại chính trường
Nuôi lòng thù hận, vô phương dung hòa
Thế là nhà Vịt tung ra
Toàn news độc hại nhưng là FAKE NEWS !
Nào news đàn hạch sáng chiều
Nào news truất phế những chiêu vang lừng
News nào cũng tửng cũng tưng
Cũng nghe “quack quack” tưng bừng rồi …im
Hôm qua bày Vịt lại tìm
Cái news mong nhận Tông chìm, ớn không !
Ukraine, US, Tông Tông
Điện đàm việc nước, Vit xông ngay vào
Một bày liềm búa xôn xao
Hoảng kinh, cả nước nhìn vào, thiệt dzui …!
Vì đâu Vịt điếc, Vịt đui
Bao nhiêu thành quả Vịt ui, hổng nhìn ?
Phải do Vịt ngốn no tiền
Nên vu đá nổi lông chìm… vu gian ???
Fake news tung hứng lan tràn
Không xây dựng nước lại toan phá nhà !
Hùa nhau bới “tội” Tông ra
Sân si đàn hạch, mù loà phế ngôi !

*
Này, ta nhắn Vịt, Vịt ơi
Ngừng ngay cái việc phá tơi sơn hà
Tông đang dựng lại Cờ Hoa
Sao bao năm nhạt tháng nhoà, thấy không ?
Nếu không yêu mến non sông
Nên yêu cái ghế thơm nồng đô la
Đừng ngu mà phá tan nhà
Chệt mà bá chủ, Vịt là …tiết canh !!!

Bác Tha Hương

  • SA CHI LỆ Kính mời.

*hangoctu70@yahoo.com