TIẾNG QUÊ Hương Sắc Nghệ Thuật

BBT: Trân trọng giới thiệu nhân vật nổi bật trong gia đình Tiếng Quê là thi sĩ Đặng Hoàng Sơn, biệt danh Sơn Râu, qua  tài nịnh vợ thuộc hàng sư phụ. Người viết bái phục.

Thơ nhạc ĐẶNG HOÀNG SƠN đa dạng đậm nét đặc thù riêng. Kính mời quý vị thưởng thức:

Với bài thơ & nhạc  YÊU EM thật độc đáo…

Yêu em tôn kính bề trên, êu em hai nụ ngọt mềm xinh xinh…Yêu em dòng suối hiển linh…


ĐA TẠ – Thơ Đặng Hoàng Sơn – nhạc Nguyễn Hữu Tân – ca sĩ Quốc Duy.

*Giới Thiệu Nữ Hoàng Lục Bát TIẾNG QUÊ

MAI EM VỀ  thơ NHƯ THƯƠNG nhạc MAI ĐẰNG.