TIẾNG QUÊ khoe SẮC HƯƠNG.

*Những Đóa Hoa TIẾNG QUÊ khoe HƯƠNG SẮC.

ĐIỆU MƯA BUỒN *thơ PHẠM THỊ MINH HƯNG

         *Nhạc NGUYỄN HỮU TÂN

         *youtube HUỲNH TÂM HOÀI


*Nữ Sĩ HOÀI HƯƠNG

*Nữ Sĩ HỒNG THÚY

*Đại Hiệp KIỀU PHONG

*Thơ SA CHI LỆ