VÌ ĐÂU NÊN NỖI & HOT NEWS 9-12-2019

*VÌ ĐÂU NÊN NỖI & HOT NEWS 9-12-2019

2019-12-06 : Vì đâu nên nỗi : (bài viết nhiều kỳ)

Viết Cho Tháng Cuối Cùng

*Một Đất Nước Còn Gọi Là Việt Nam 

 *Phan Văn Song.

 Thưa quý bà con, Thưa quý thân hữu,

 Tháng 12, dương lịch, Décembre, Décember – tháng thứ 10 (déca = 10), phải, vi cái thuở xa xưa ấy, năm dương lịch bắt đầu vào mùa Xuân, tháng đầu tiên là tháng 3 ngày nay – Mars – March – tháng của thần Hỏa, tháng của lửa, của sức nóng của Mặt Trời trở lại sưởi ấm quả đất. Do đó tháng 2 – Février, Fébuary là tháng cuối cùng của năm, nên nhận tất cả những số ngày còn lại, của 365,25 ngày của chu kỳ quả đất quanh mặt trời, tháng hai bình thường hằng năm nhận 28 ngày cho năm thường cho đủ 365 ngày ;  còn dư lại 1/4 ngày để 4 năm cộng lại làm ngày thứ 29 cho năm nhuận – (bốn năm một lần những năm chia chẳn cho 4 ; năm 2020 tới nầy sẽ là năm nhuận với tháng 2 tây 29 ngày).

Do Thiên chúa Giáo đặt lễ Noël, ngày Chúa Giáng Sanh, vào ngày 25, nên cả tháng 12 được gọi là Mùa Vọng – l’Avent – với bốn cây nến được thắp sáng từng cây mỗi Chú Nhựt để  Chúa Nhựt cuối cùng, Chúa Nhựt của Hy Vọng Ánh Sáng toả đầy đón Chúa ra đời (mỗi cây nến đại diện mỗi ước mong : Hòa Bình, Niềm Tin, Tình Yêu và Hy Vọng).

 Với người Việt Nam chúng ta : tháng 12, của năm dương lịch 2019 nầy, cũng là tháng cuối cùng của những người Việt tỵ nạn Cộng Sản chúng ta, và cũng của một số người Việt Nam thầm lặng trong nước là tháng cuối cùng để vĩnh biệt một đất nước còn tên gọi là Việt Nam.

–  Phải, năm tới năm 2020 nầy, đất nước Việt Nam thật sự – bị-được – Đảng Cộng Sản Trung Hoa kiểm soát ! Việt Nam sẽ hoàn toàn sẽ là một chư hầu đúng nghĩa, một quốc gia hoàn toàn trong quỷ đạo hành chánh của Trung Cộng.

 –  Các bạn hữu, các bà con có thể, sẽ không đồng ý, kẻ thì cho rằng « Tàu đã điều khiển Ta từ bao năm nay rồi đâu có chờ hiệu lực của mật ước Thành Đô đâu ? » lại có bạn khác cho rằng tôi nói quá lời : « Đúng Việt Nam ngày nay có lắm người Tàu đó, nhưng người Việt ta vẫn còn đầy cả, vẫn độc lập, vẫn tự do buôn bán, vẫn tự do đi lại… Nhà Nước Việt Nam, Công An, Quân Đội … toàn người Việt Nam, có thằng Tàu, thằng Chệt nào đâu ? Người Tàu cũng như bao người ngoại quốc khác, cũng có mặt đầy rẫy ở Việt Nam, cùng làm ăn, sanh hoạt cùng người Việt ta, người Việt ta vẫn còn có đấy, có chết thằng Tây nào đâu ? »

–  Tôi xin trả lời các bạn, « Đúng, không chết thằng Tây nào hết ! Nhưng « chỉ chết cha » thằng Việt Nam TA đấy thôi ! ».

Do đâu, mà chúng ta lo lắng từ bao nhiêu năm nay về cái nạn Hán Hóa ? Về cái nạn Bắc Thuộc muôn thuở, truyền thống ? Lịch sử Việt Nam đâu có lạ lùng gì với xâm lăng Bắc thuộc, với Hán hoá ! Dân tộc Việt Nam ta đã rất quen thuộc với Bắc Thuộc rồi, tại sao chúng ta sợ ?

  –  Lịch sử ta là lịch sử chống xâm lăng dài dài… Lịch sử dựng nước của cha ông chúng ta đầy những chuyện chống Tàu … ! 1000 năm Bắc Thuộc ít ỏi gì? Cả với 1000 năm độc lập, cũng  đã với bao lần chống xâm lăng. Mỗi triều đại Tàu đều có ý định xâm lăng đất Việt, mỗi sắc dân của đại gia đình Tàu, đến cầm quyền đất Tàu đều có tham vọng xâm lăng đất Việt – dân Hán đã đành, vì là láng giềng thèm xâm chiếm đất cạnh nhà, đến dân Mông Cổ nhà Nguyên hay dân Mãn nhà Thanh là những sắc dân ở tuốt tận miền Bắc Tàu cũng thèm xuôi Nam, « xực » Việt Nam! Mãnh đất Việt Nam hầu như miếng mồi ngon ! Do đó, khi triều đại Đảng Cộng Sản Tàu cầm quyền ? Đảng Cộng Sản Tàu muốn đất nước Việt Nam ta PHẢI trở về với ảnh hưởng Tàu chỉ là một chuyện tự nhiên!

–  Tuần qua, có một lô tiến sĩ thứ dữ – thứ top class, number one – của Nhà Nước Cộng Sản Bắc Việt ra một bài nghiên cứu bảo rằng chữ quốc ngữ viết bằng chữ la tinh là một dụng cụ để thực dân Pháp xâm chiếm Việt Nam. Các vị tiến sĩ thứ dữ nầy CÒN DÁM chứng minh, nói có sách mách có chứng (luận án Tiến Sĩ mà!) rằng hai vị linh mục Giòng Tên Alexandre de Rhodes và Francisco de Pina là hai tên tội đồ lớn nhứt của dân tộc Việt Nam vì đã đem chữ la tinh vào thay thế chữ tượng hình vuông của Tàu 4 ngàn năm văn hiến Việt Nam.

    No comment, miễn bàn, ngao ngán !

 –   Với bài viết tháng nầy, đăng làm 3 kỳ, chúng tôi người viết, xin đẩy những cánh cửa đã mở sẳn, nói những chuyện đã được viết đi viết lại, những chuyện mà quý bà con, quý thân hữu ai ai cũng biết rồi. Nhưng cũng phải viết để làm một bản cáo trạng, nói rõ cái âm mưu, cái bẫy sập rõ ràng khổng lồ Tàu Cộng và đồng lỏa Việt Cộng đang đưa dân tộc chúng ta vào rọ.

Lỗi tại ai ? lỗi tại thằng Cộng Sản Việt Nam ? Rõ ràng rồi ! Không chối cãi.

  –  Nhưng thử hỏi có phần nào của chúng ta không ? Của phe các người Việt cựu công dân Việt Nam Quốc Gia, Việt Nam Cộng Hòa, người Miền Nam Việt Nam ta không ?

Bỏ thì thương, vương thì tội … Sự lựa chọn của chúng ta không rõ ràng… Ngày xưa sống ở một Miền Nam Tự Do, Dân Chủ, trong một chế độ đầy Nhân Bản, tôn trọng quyền con người nhưng không biết… không hưởng… Khi mất vào tay Cộng Sản, tiếc thì quá trễ ! Ngày nay, lý lịch người Việt tỵ nạn Cộng Sản cũng không rõ ràng, mồm nói chống cộng, nhưng vẫn thích về Việt Nam le lói, … lưởng lự giữa ngã hai đường … 

To be or not to be : gởi tiền về / không gởi tiền về… Về /không về …

–  Thời  Quốc Cộng đánh nhau trước ngày mất nước : Bao nhiêu tên nằm vùng ? ai nuôi họ ?Bao nhiêu người phe ta « nuôi địch » ? Bao nhiêu phe ta trốn lính ? bao nhiêu lính kiểng ? bao nhiêu xuống đường ? Nào bàn thờ Phật xuống đường ? Nào bao nhiêu biểu tình chống tham nhũng ? … Bao nhiêu người chống ông Diệm ? Bao nhiêu chống ông Thiệu ?…

Ai giúp Trịnh Công Sơn trốn lính ? Những Dân Biểu Thành Phần Thứ Ba Thân Cộng nhởn nhơ ngoài Sài Gòn : Nguyễn Văn Ba, Lý Chánh Trung, Lý Quý Chung, Hồ Ngọc Nhuận …ăn cơm quốc gia thờ ma Cộng Sản, cả chánh quyền Việt Nam Cộng Hòa làm ngơ, không ai dám ra tay bắn bỏ tụi hắn cả…

Cuối cùng kẻ Chống Diệm, người chống Thiệu, kẻ Phật Giáo xuống đường, người Công Giáo chống tham nhũng … tất cả đều cùng nhau sắp hàng vào T20, Chí Hòa, Long Thành, Long Giao, Suối Máu … Cổng Trời, Lý bá Sơ… Hàm Tân…

Và  tất cả cùng nhau một hai ba …vượt biên,  Poulo Bidong … và Little Saigon … kể cả những lãnh đạo của  Việt Cộng … đánh Mỹ cứu Nước cũng có mặt ở Little Saigon !

 Và ngày nay, ra Hải ngoại,…

 Tưởng rằng « Một cánh tay đưa lên, Hàng vạn cánh tay đưa lên … »

 Thế nhưng , Không ! Vì mồm, miệng, tuy, hô hào « đoàn kết », nhưng lúc làm thì «  từng nhóm, từng phe, từng đảng » nhóm, phe đảng nầy chống nhóm phe đảng khác … Tao đúng mầy sai … Tao nói tao đúng, mầy phải theo tao nói tao đúng … Ông X, ông Y ơi !  Tại sao ông không theo tôi… ?

Trong khi ấy… Tàu ăn thịt Việt Nam, dần dần … với đồng lỏa với bọn mặt Việt lòng Tàu …

Lạy Mẹ Việt Nam, cho con nói một lần để khỏi nói nữa !

Vì năm tới Tàu vào nhà Con sẽ im miệng Mẹ Việt Nam ơi !

Lạy Mẹ Việt Nam, ngày mai, mẹ nô lệ Tàu, con đành chịu … Tha tội cho Con !

Vì Mai nầy, Mồng 1 tháng Giêng 2020

Một Nước Việt từ nay bị Tàu đô hộ, một thời kỳ Bắc thuộc mới bắt đầu:

 Hán Hóa – Sáng Thế ký : Génèse – Genesis :

 – Tháng giêng 1979, một cuộc chiến xâm lược mới (lần thứ bao nhiêu?) bắt đầu, dân quân Tàu Cộng vượt biên giới Hoa-Việt tấn công miền giới tuyến Bắc Việt Nam. Và cuộc chiến xâm lăng – thực sự kéo dài 10 năm nầy – chứ không phải chỉ vài tháng như Ban tuyên truyền trung ương Đảng Cộng Sản Hà nội đã rao giảng – cũng lắm gay go, cũng lắm tàn bạo như những bao lần trước, do một triều đại mới, triều đại Đảng Cộng Sản Tàu, tuy miệng thì thề thốt nào là « Tình hữu nghị 16 chữ vàng », nào là « môi hở răng lạnh », nào « đồng chí đồng rận, anh em » với Đảng Cộng Sản Việt Nam, thế nhưng, với trên 5 vạn quân – trên nửa triệu quân dân Tàu Cộng – đã không ngần ngại, cày nát, san bằng, tàn sát, giết hại, hãm hiếp, dân quân quần chúng vùng biên giới Hoa-Việt, bất kể đàn bà già trẻ, toàn bộ 4 thành phố lớn và làng mạc, … và bắt buộc Ban Lãnh đạo Nhà Nước đương quyền Việt Nam, Đảng Cộng Sản Hà nội – cùng lúc ấy, đang bị người đàn anh, người đồng minh che chở buổi ban đầu, Liên Bang Sô Viết với Khối quân sự khổng lổ Warsava bỏ rơi, bởi lịch sử Đông Âu, lúc bấy giờ, đã sang trang, với hiện tượng « dân Đông Đức đập bỏ giựt sập bức tường Bá Linh » kéo theo cả khối Cộng Sản Đông Âu, và tất cả các công dân các quốc gia chư hầu Liên Sô và cả Liên Bang Sô Viết bổng chốc đồng loạt vứt bỏ áo Cộng sản để chuyển mình thành những xứ Dân Chủ Tự Do Tư Bản… phải

Vì bơ vơ cô độc, các lãnh đạo Đảng Cộng Sản Việt Nam đáng lý tỉnh ngộ, đi chung đường cùng các đồng chí phương Tây, trái lại, u mê, ngu xuẫn, lựa cái ghế ngồi, lựa cái chức vụ, quyền lợi riêng tư… hơn là Tổ quốc, hơn là dân tộc, nhơn dân,… dắt nhau, ngu xuẫn   cả Ban Lãnh đạo Đảng Cộng Sản Hà Nội, cùng nhau vượt tuyến triều cống Bắc phương, cùng nhau « khấu đầu dưới trướng … đầu hàng Bắc Kinh ». Kết quả :

Năm 1990, tại Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên, một Mật Ước được ký kết, giữa hai phái đoàn cao cấp của hai Đảng Cộng Sản Hoa Việt. May quá, một phần của Mật Ước đã bị xì ra công luận, vào tháng 4 năm 2013, do tướng Việt Cộng Hà Thanh Châu, sau khi đào ngũ vượt biên, xin tỵ nạn tại Hoa kỳ, đã đánh cắp từ Sở Mật Vụ Bộ Quốc Phòng Việt Cộng, mang được theo và tung ra công luận …

Nội dung : Hà nội hứa với Bắc Kinh rằng sẽ đưa dần Việt Nam vào hệ thống cai trị Tàu để tiến dần thành một tỉnh của Đế quốc Tàu, giống như Tây Tạng vậy ! Và, sau đây là lịch trình : 3 giai đoạn 20 năm một :

2000-2020 : Việt Nam sẽ đặt dưới sự kiểm soát Tàu

2120-2040 : Việt Nam hoàn toàn phụ thuộc Trung Cộng, và sẽ trở thành một tỉnh của Tàu.

2040-2060 : Việt Nam sẽ thay tên, sẽ lấy tên Âu Lạc ? (tên xưa của giải đất đã bị Tàu thuộc lần đầu, gồm tên của hai bộ lạc Việt xưa, Âu Việt và Lạc Việt góp lại). Và sẽ hoàn toàn nhập vào đất nước Tàu dưới quyền quản trị hành chánh của Tổng Trấn Tỉnh Quảng Tây.

– Sự thật mà nói, bọn Cộng Sản Việt Nam bán nước nầy, bọn phản bội tổ tiên nầy, bọn quên rằng mình là con Rồng cháu Tiên nầy, là giòng giống Đại Việt nầy, bọn những tên đã ký cái văn tự bán nước nầy, bọn những tên đầu hàng Tàu Cộng năm 1990 nầy, đã chọn Đảng Cộng Sản quốc tế quên Tổ Quốc quốc gia mình, đang ở cái thế chẳng đặng đừng, chỉ PHẢI bắt buộc Bán Nước mình cho kẻ thù truyền kiếp chẳng qua, chỉ vì PHẢI tiếp tục GIỮ lời HỨA của Hồ Chí Minh với Mao Trạch Đông, để chỉ trả món nợ viện trợ vũ khí và người cho cuộc chiến Đông Dương Kháng Pháp đó thôi ! Thật vậy, chiếu « Hiệp Ước Hợp Tác Việt Hoa » ký ngày 12/6/1953 tại Quảng Tây, Hồ Chí Minh, Chủ tịch Đảng Cộng Sản Việt Nam lúc bấy giờ, đã hứa rằng  « từ đấy sẽ hợp nhứt Đảng Lao động Việt Nam với Đảng Cộng Sản Tàu » và sẽ biến « nước Việt Nam Dân Chủ Cộng hòa thành một bộ phận của nước Cộng Hòa Nhơn Dân Trung Hoa » theo mô hình các quốc gia vệ tinh của Liên Bang Sô Viết mà thôi !

– Thế là, nhơn danh cái cớ « dỏm » là hợp tác với thằng Đại Ca miền Bắc, một tiến trình Tây Tạng Hóa đang hình thành : Bằng

1/ Một sức ép chánh trị, xóa bỏ Tổ Quốc Việt :

– Năm 1999, Hiệp Ước biên giới đường bộ, Việt Nam chuyển nhượng cho Trung Cộng 900 cây số vuông ( tương đương 60 % diện tích tỉnh Thái Bình), một nửa Thác Bản Giốc, và trạm biên giới Nam Quan bị dời sâu vào nội địa Việt Nam.

 –  Năm 2000, Hiệp Ước biên giới trên Vịnh Hạ Long, Hà Nội chuyển nhượng 44 % – tương đương 16000 cây số vuông – hải phận trên Vịnh Hạ Long và bãi Tục Lãm

 –  Năm 2013, 10 Nghị Quyết về Hợp Tác cho phép Beijing toàn quyền kiểm soát đường lối Chánh trị. Những người Tàu gốc Tàu, hay người Việt gốc Tàu được đào tạo bởi Đảng Cộng Sản Trung Cộng sẽ được bổ nhiệm vào những vị trí chủ chốt để lãnh đạo trên mọi giai tầng chỉ huy của tất cả các bộ phận của guồng máy quân đội hay hành chánh Việt Nam, đặc biệt hai ngành Quân Đội và Công An lên đến tận cùng chóp bu. Phó Thủ Tướng Chánh Phủ Việt Nam Hoàng Trung Hải, đắc lực phục vụ Bắc Kinh, Phó Chủ Tịch Quốc Hội Việt Nam Tô Huy Rứa và Bộ trưởng Bộ Công An Tô Lâm đều là người Tàu hay gốc Tàu… Đó chỉ là vài thí dụ…

– Trái lại, nếu có một nhóm tướng lãnh Việt Nam nào, được biết như những người không thích Tàu thì bị đì, ngồi chơi xơi nước, và nếu quá nguy hiểm có khi bị thủ tiêu. Thí dụ, hai vị tướng, Tướng Đào Trung Lịch, Tham Mưu Trưởng và Tướng Trần Tất Thành Tư lệnh Quân khu 2, vào một ngày của tháng 5 năm 1998, cả hai đều bị mất tích trong một « tai nạn phi cơ do thời tiết xấu ». Vào tháng 7 năm 2016, đúng ba tháng sau khi nhận chức vụ Tư lệnh Quân khu, Tướng Lê Xuân Duy, cũng Tư lệnh, cũng của Quân khu 2, (một quân khu rất quan trọng vì cạnh biên giới Lào và Tàu Cộng), một vị anh hùng của cuộc chiến Hoa-Việt năm 1979, cũng bị tai nạn chết bất đắc kỳ tử. Cái chết bất ngờ nầy cũng đến với Tướng Phùng Quang Thanh, Bộ Trưởng Bộ Quốc Phòng Việt Nam vào tháng 12 năm 2016, Tướng Phùng Quang Thanh vốn rất « gần với Tàu » từ lâu, như lúc ấy, bổng nhiên « trở cờ » có những tâm tư, trăn trở, tư tưởng yêu nước.

Năm 2014, một Hiệp Ước « về một dự án hai hành lang chiến thuật » cho phép Trung Cộng toàn quyền khai thác kinh tế, 6 tỉnh giới tuyến Hoa-Việt và vùng Điện Biên Phủ, cùng với hai hành lang chiến thuật (Đường cao tốc đang xây dựng ngày nay) Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng và Móng Cái – Hà Nội !

Tháng Giêng năm 2017, Nguyễn Phú Trọng, đương nhiệm Tổng Bí Thư đã « bị triệu qua » Beijing ký kết 15 Bản Nghị Quyết quyết định một sự Hợp Tác chặc chẻ gắn bó giữa hai nước Ta và Tàu, đặc biệt trong các ngành Quân Đội Công An và Văn Hóa. Hợp tác chặc chẻ nghĩa là phải nhập hẳn Quân Đội và Công An Việt Nam vào cơ chế và dưới sự điều khiển của Quân Đội và Công An Tàu … Chủ quyền Việt Nam ?

 – Từ những Nghị Quyết đó, một lô Quyết Định, Thỏa Thuận kinh tế được ra đời, cho phép Bắc Kinh gởi hàng loạt người Tàu đột nhập vào những khu vực chiến lược của Việt Nam dưới dạng (giả) chuyên viên hay công nhơn  

Thỏa Thuận cho phép hai xí nghiệp quốc tế (thực sự là Tàu Cộng vì chiếm đa số cổ đông) khai thác bauxite – ở Vùng Cao Nguyên Nam Phần ( trên nóc nhà Đông Dương)

 – Thỏa Thuận cho phép các công ty Tàu Cộng khai thác Rừng Nguyên thủy. Nghĩa là cho phép Trung Cộng kiểm soát Vùng đĩnh núi, nghĩa là những điểm cao, quan trọng, chiến lược của Việt Nam.

Cho phép người Hoa, xây dựng một xí nghiệp, mở công ty trên suốt chiều dài dọc theo duyên hải Việt Nam.

Cho phép người Tàu, công dân Tàu Cộng có thể xây dựng một thành phố hoàn toàn cho người Hán tộc trên toàn cỏi đất nước Việt Nam. Điển hình là Bình Dương, gần Sài Gòn, nơi ấy ngôn ngữ  sử dụng duy nhứt là tiếng Tàu, và thương mại trao đổi dùng nguyên tệ Tàu cộng.

Miễn Chiếu Khán cho người Tàu nhập cảng, đi lại và tự do cư ngụ tại Việt Nam. Họ có quyền cưới hỏi người Việt Namvà con của họ tự nhiên quốc tịch Tàu.

Trái lại, đối với người Việt khi nhập vào Tàu, phải có chiếu khán. Hiện nay, có nhiều khu vực Tàu ở Việt cấm người Việt Nam và cả chánh quyền Việt Nam lai vãng.

– Sự ươn hèn của Nhà cầm quyền Việt Nam thể hiện rõ ràng ngày nay là những sự đàn áp dữ dội mỗi khi có một cuộc biểu tình chống Tàu (thực sự dân Việt Nam chỉ muốn phản đối những vùng đất đã bị Tàu cưởng chiếm thôi : như những vùng đất miền Bắc, như quần đảo Hoàng Sa, quần đảo Trường Sa, …)

2/ Một sức ép văn hóa, xóa bỏ lý lịch Việt tộc :

Bành trướng chánh trị bao giờ cũng đi đôi với ảnh hưởng văn hóa. Với Beijing, ảnh hưởng là truyền bá văn hóa Hán, ngôn ngữ Hán, chữ viết Hán, tóm lại, là PHẢI Hán Hóa dân tộc bị xâm chiếm. Người Việt Nam trước sau gì chũng phải hòa nhập vào dân tộc Hán. Như vậy, một, PHẢI xóa bỏ tất cả những sai biệt giữa hai dân tộc do tập tục hay truyền thống lịch sử để lại, hai PHẢI xóa bỏ mọi tự hào dân tộc, mọi di tích lịch sử tạo sự hãnh diện cho dân tộc Việt. Do đó Hà Nội phải :

 – Bằng mọi giá, xóa bỏ những di tích, những thành tích của cuộc chiến anh dũng của quân dân vùng giới tuyến Hoa-Việt, chống xâm lăng Tàu năm 1979-1989.

– Bằng mọi giá, xóa bỏ mọi tưởng lục, khen thưởng, ghi ơn những gì dính líu đến cuộc chiến ấy trên các mộ phần, các nghĩa trang các anh hùng liệt sĩ Việt Nam bỏ mình vì Tổ quốc Việt Nam.  Trái lại, các nghĩa trang, các đài tưởng niệm  các chiến sĩ Tàu chết tại Việt Nam PHẢI được xây cất lại xôm tụ hơn. Tóm lại trang trọng hóa người chết Tàu, xóa bỏ vai trò liệt sĩ Việt Nam !

– Bằng mọi giá, PHẢI xóa bỏ trên ký ức chung của người Việt Nam, mọi di tích lịch sử của cuộc chiến nầy. Do đó, ngày nay, không còn một vết tích, không có một di tích lịch sử nào, không một bài báo, một cuốn sách – lịch sử hay thời sự nào nói đến. Và dĩ nhiên, ngày nay giới trẻ Việt Nam hoàn toàn không biết gì về cuộc chiến Hoa-Việt ấy. Khốn nạn hơn nữa, những mất mát của Việt Nam, những hành động xâm chiếm của Tàu, về những quần đảo những lãnh hải, lãnh địa cũng không được nói tới : Hoàng Sa, Trường Sa … những ghe thuyện bị đâm thủng, bị đụng vỡ … do thuyền lạ, người lạ ! Aliens ? Người của Hỏa Tinh ?

– Bằng mọi giá, tránh ca tụng các đại anh hùng đã đánh đuổi giặc Bắc phương xâm lăng lãnh thổ Việt Nam.

– Khi nói đến hội nhập cần PHẢI hội nhập ngôn ngữ. Hai nghị quyết ra đời năm 2016, buộc dạy tiếng Hán như sinh ngữ 2 bắt buộc  ở bậc trung học, và sinh ngữ 1 ngay ở Tiểu học.

3/ Một sức ép kinh tế, xóa bỏ phương thức sanh tồn Việt tộc :

– Hà Nội và Bắc Kinh đều giữ kín toàn bộ nội dung Hiệp Ước Thành Đô 1990, rất lo ngại một cuộc nổi dậy phản đối của toàn thể dân Việt Nam. Để tránh phải đối mặt với 90 triệu đồng bào Việt Nam bất mãn lúc cần phải tuyên bố ra mắt Hiệp Ước nầy.

Thật sự, dưới lăng kính của Bắc Kinh, Việt Nam chỉ quan trọng do các mỏ dầu hỏa và bauxite cùng cái thế địa lý chiến lược ở Đông Nam Á thôi ! Do đó Bắc Kinh đang sửa soạn một cuộc diệt chủng khổng lồ của dân tộc Việt cứng đầu, khó dạy để thay thế bằng đám Hán tộc dễ bảo ngay từ lúc Hiệp Ước vừa ráo mực. Cho nên bằng mọi giá, PHẢI phá hoại hệ thống kinh tế của Việt Nam bằng đầu độc bằng mọi hình thức những phương thức sanh sống – kết quả càng ngày ngày nhiều người Việt Nam, vượt biên tỵ nạn… di tản…

Tạm ngưng kỳ 1

Kỳ 2 : Xóa bỏ Nông Nghiệp…

Hồi Nhơn Sơn tuần 1 tháng 12 2019

Phan Văn Song

                                  ***

Điểm Tin Thứ Hai 09/12/2019 (ANM)

Anh Tuấn Phạm <anhtuanfp@hotmail.com>

BREAKING NEWS

“Nuôi thân sinh nô tài, nuôi trí sinh nhân tài, nuôi tâm sinh thiên tài” (Lý Đông A)

“Kẻ thù lớn bởi vì mi quỳ xuống”

 • Tổ quốc nếu lần này đã mất, thì không bao giờ còn có thể phục quốc được nữa (BoxitVN) – Đàm Ngọc Tuyên – “Đặc khu, Đảng vẫn dựng xây – Thằng dân phản đối, tù đày mọt gông”. Chỉ với hai câu thơ lục bát này, 14 từ thôi, nhưng cá nhân chủ quan cho rằng nó đã phổ quát đủ đầy về thực trạng biên cương, bờ cõi, hải đảo của Việt Nam ta, giờ đây còn hay đã mất. Ngày 10/6/2018, là ngày mà toàn dân VN ở nhiều tỉnh thành, đã đồng loạt xuống đường biểu tình, để phản đối chính quyền CSVN, sẽ thông dự Luật Đặc khu (ĐK) …
 • Việt Nam 2019: Chưa thoát khỏi ngã ba đường (BoxitVN) – Nguyễn Quang Dy – Cứ đến cuối năm, thời gian thường trôi nhanh “tựa cánh chim bay”. Người ta nói “năm con heo” là năm cuối của 12 con giáp nên thường có nhiều biến động. Những người bi quan cho rằng Việt Nam đang “họa vô đơn chí”, còn những người lạc quan trông chờ vào quy luật “cùng tắc biến”. Trong khi cánh cửa cơ hội cho Việt Nam đang khép lại thì thách thức ngày càng nhiều và nguy cơ ngày càng lớn. Muốn dự báo năm mới phải …
 • Viếng trí sáng Nguyễn Thanh Giang (BoxitVN) – Phạm Đình Trọng – Sau 40 năm là đảng viên cộng sản tôi mới nhận ra những sai lầm lịch sử, những tội ác chống lại nhân dân, chống lại đất nước Việt Nam của Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng CSVN đang ngày càng dấn sâu vào con đường tội phạm của lịch sử. Năm 2009, tôi đã từ bỏ ĐCSVN. Người duy nhất tôi tham khảo ý kiến để đi đến quyết định đó là trí sáng Nguyễn Thanh Giang. Trong tập sách dày dặn Đêm Dày Lấp Lánh, trí …
 • EVFTA : điểm mù trong cuộc vận động quốc tế của XHDS Việt Nam (BoxitVN) – Thục-Quyên – Bài viết này nhằm giúp đỡ người Việt trong và ngoài nước hiểu rõ hơn về hai đường hướng hoạt động trái chiều hiện nay của các XHDS Việt Nam: ủng hộ hay đòi hoãn phê chuẩn hai hiệp định EVFTA và EVIPA. Cố gắng này cũng là một bức tâm thư gửi đến anh Phạm chí Dũng và gia đình, để nói lên lòng kính trọng của người viết đối với anh, một người mà vì tinh thần trách nhiệm, sự hiểu biết, cũng như lòng dũng cảm, đang …
 • Quốc tế có được quyền lên tiếng về vụ bắt bớ nhà báo Phạm Chí Dũng? (BoxitVN) – p>Lyn Huỳnh – Không ít dư luận viên đã bình luận các bài viết về nhà báo Phạm Chí Dũng, rằng, đây là chuyện nội bộ an ninh quốc gia Việt Nam, phía nước ngoài không có quyền ‘xía’ vô can thiệp. Luồng ý kiến đó quên mất là Việt Nam đã ban hành Luật Điều ước quốc tế, hiệu lực từ ngày 01/07/2016. Trước đây khá lâu, nhân cuộc chiến Nam tư cũ, các luật gia quốc tế đã đặt vấn đề “quyền can thiệp vì lý do nhân đạo” – mặc dầu …
 • Menras André: đi rồi sẽ trở về, thưa Ngài! (BoxitVN) – Diễm Thi – Menras André – người Pháp nhưng có quốc tịch Việt Nam, và có tên tiếng Việt – Hồ Cương Quyết, người một thời đấu tranh sôi nổi trong lòng miền Nam. Vì ông bị lôi cuốn bởi luận thuyết chiến tranh phi nghĩa của Mỹ, và hẳn ông tin rằng, quốc gia Việt Nam của người Việt Nam. A. Menras Hồ Cương Quyết và Phạm Chí Dũng. Là công dân danh dự của Tp. Hồ Chí Minh, và được nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết ký quyết định quốc tịch …
 • Công ty Ericsson thừa nhận đã đút lót cho các quan chức Việt Nam (RFA) – Công ty viễn thông Ericsson của Thuỵ Điển mới đây đã đồng ý trả hơn 1 tỷ đô la tiền phạt tại Mỹ vì đã đút lót cho các quan chức chính phủ các nước Việt Nam, Trung Quốc, Djibouti, Indonesia, và Kuwait lên đến hàng triệu đô la trong nhiều năm
 • Mất cân bằng trong kinh tế toàn cầu: Lãi suất âm (BoxitVN) – (Bài 1) – Đoàn Hưng Quốc – Lãi suất tại nhiều nước gồm Đức, Nhật, Thụy Điển, Đan Mạch hiện nằm ở mức âm hay gần con số không. Tổng Thống Trump vào tháng 11/2019 lại đòi Mỹ phải hạ tiền lời xuống mức tương đương, trong khi cựu Thống Đốc Quỹ Dự Trử Liên Bang Alan Greenspan tiên đoán vào tháng 9/2019 rằng Hoa Kỳ rồi cũng sẽ tiến đến lãi suất âm. Lãi suất âm hiểu đơn giản thay vì con nợ trả phân lời để vay mượn như trước đây thì nay …
 • Địa chiến lược : Mỹ muốn tập trung đối đầu với Nga và Trung Quốc (RFI) – Cho dù tình hình Trung Đông bất an, Washington muốn huy động lực lượng đối phó với hai mối đe dọa lớn hiện nay là Bắc Kinh và Matxcơva. Trên đây là tuyên bố của bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper trong cuộc hội thảo về an ninh quốc phòng tại California hôm thứ Bảy 07/12/2019.
 • Bất ổn ở Tân Cương phủ bóng lên “Sáng kiến Vành đai và Con đường” (BoxitVN) – Wei Shan
  Phan Nguyên dịch – Tân Cương là cầu nối giữa Trung Quốc với các thị trường Trung Á, Trung Đông và Châu Âu, biến nơi này thành trung tâm của Sáng kiến Vành đai và Con đường (BRI). Đây là trung tâm hậu cần lớn nhất trong số các nước BRI. Trong số sáu hành lang kinh tế BRI đã được lên kế hoạch, ba hành lang sẽ đi qua Tân Cương, bao gồm Hành lang kinh tế Trung Quốc – Pakistan nối Kashgar ở Tân Cương với cảng Gwadar ở …
 • Robert Spalding: Chiến lược của ĐCSTQ là chia tách Lục địa Á-Âu với Mỹ (BoxitVN) – Tuyết Mai – Ngày 5/12 vừa qua, ông Robert Spalding – nhà nghiên cứu tại Viện Hudson, Chuẩn tướng đã nghỉ hưu của Không quân Mỹ, cựu Giám đốc Hoạch định Chiến lược của Nhà Trắng – đã cho biết rằng chiến lược của ĐCSTQ là chia tách Lục địa Á-Âu với Mỹ, ông cũng tiết lộ sách lược ứng phó của chính quyền Tổng thống Trump. Ông Robert Spalding, nhà nghiên cứu tại Viện Hudson, Chuẩn tướng đã nghỉ hưu của Không quân Mỹ, và là cựu Giám đốc Hoạch định chiến …
 • Người Hong Kong tiếp tục rầm rộ xuống đường (VOA) – Nhiều người Hong Kong mặc đồ đen hôm 8/12 đã xuống đường trong cuộc biểu tình lớn nhất kể từ khi phe ủng hộ dân chủ giành thắng lợi lớn trong cuộc bầu cử địa phương tháng trước.
 • Tên lửa Bắc Triều Tiên : Bình Nhưỡng thông báo thử động cơ mới (RFI) – Trong bản tin Chủ Nhật 08/12/2019, Bình Nhưỡng khẳng định « một cuộc thử nghiệm quan trọng » tại căn cứ phóng vệ tinh Sohae đã thành công, có thể làm thay đổi « quy chế chiến lược » của Bắc Triều Tiên. Theo giới chuyên gia quân sự, rất có thể đây là động cơ mới trang bị tên lửa. Và cũng rất có thể đây « món quà Giáng Sinh » mà lãnh đạo Kim Jong Un hứa tặng cho tổng thống Donald Trump để gây áp lực.
 • Miến Điện : Hàng ngàn người ủng hộ Aung San Suu Kyi (RFI) – Ngày 08/12/2019, lãnh đạo Miến Điện, bà Aung San Suu Kyi lên đường đến La Haye, Hà Lan để bảo vệ đất nước trước Tòa án Công lý Quốc tế (CIJ) vì cáo buộc có những « hành động diệt chủng » nhắm vào cộng đồng người Hồi giáo thiểu số Rohingya.
 • Gấu chạy khắp phố (VOA) – Hôm 5/12, một chú gấu đen chạy vào đường phố Wilmington gây náo động thành phố của bang Delaware, miền đông bắc nước Mỹ. Nhiều người thích thú theo dõi chú gấu vì ở bang này hiếm khi thấy gấu.
 • Xác ướp cún con 18 ngàn năm tuổi (VOA) – Hôm 2/12, các nhà khoa học công bố xác ướp một chú chó con 18 ngàn năm tuổi được tìm thấy trong băng đá vĩnh cửu ở miền đông nước Nga.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L