Việt kiều tuổi 70 mê gặm cỏ non

Việt kiều tuổi 70 mê gặm cỏ non,

về VN lấy vợ: Rước nhục vào thân!

   *Bài học cho các cụ già mà ham! Đáng đời!

 *Xin chia sẻ rộng rãi trong cộng đồng!