Việt Nam kêu gọi APEC hợp tác sản xuất vaccine Covid-19

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đưa ra ba đề xuất hợp tác cho các thành viên APEC, kêu gọi tăng cường phối hợp trong lĩnh vực vaccine Covid-19.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc hôm nay tham gia Cuộc họp không chính thức các lãnh đạo kinh tế Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á – Thái Bình Dương (APEC) về ứng phó với đại dịch Covid-19 và phục hồi kinh tế. Lãnh đạo 21 nền kinh tế thành viên APEC tham dự cuộc họp theo lời mời của Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern, theo thông cáo của Bộ Ngoại giao.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc kêu gọi APEC cần tăng cường hợp tác trong lĩnh vực vaccine, do đây là khu vực tập trung nhiều trung tâm sản xuất và cung ứng hàng đầu thế giới.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trong cuộc họp trực tuyến với lãnh đạo các nền kinh tế thành viên APEC ngày 16/7. Ảnh: Bộ Ngoại giao.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trong cuộc họp trực tuyến APEC ngày 16/7. Ảnh: BNG.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đưa ra ba đề xuất cho hợp tác APEC, đầu tiên là triển khai nhanh chóng chương trình hợp tác để hỗ trợ các nhóm yếu thế hoặc dễ bị tổn thương trong khủng hoảng, nâng cao tính tự cường và khả năng thích ứng của doanh nghiệp, đào tạo kỹ năng cho người lao động, thu hẹp khoảng cách số giữa thành thị và nông thôn.