VĨNH BIỆT THIẾU TƯỚNG LÊ MINH ĐẢO

VĨNH BIỆT THIẾU TƯỚNG LÊ MINH ĐẢO

“Anh hùng tử khí hùng bất tử”
Với uy nghi sông núi linh thiêng
Xin kính cẩn nâng tay chào lần cuối
Danh thơm này lưu lại viễn miên…

“Gặp thời thế, thế thời phải thế”
Súng gãy gươm treo xoay xở gì hơn !
Hận đành nén vào gan nuôi chí lớn
Bốn lăm năm lửa ngúm vẫn không sờn.

“Da ngựa bọc thây” mất còn chuyện nhỏ!
Sống như anh xứng đáng bậc thầy
Khi lâm trận hiên ngang vùng vẫy
Lúc sa cơ khí phách giữ sạch tay…

Cuộc tù sai non hai chục năm khốn khổ !
Nhìn quân binh nhân ái một nụ cười
Đã trụ bám tuyến đầu lằn đạn cuối
Cứ cho rằng thua thắng một trò chơi!

Tiếc là đau, đau… nỗi đau … vận nước…!!!
Xót xa vì họa đổ xuống muôn dân
Con đường chọn đồng minh đã chặn
Thời thế cạn cùng đành chịu gong thân…

Vẫn sừng sững đứng tận giờ phút chót
Mặc cho ai chuyển dạ vội cao chân
Lúc nguy nan bậc anh hùng lộ diện
Cũng phơi bày nào kẻ kẻ bạc vong thân !

Đã từng qua nhiều trại tù khắc nghiệt
Tay ung dung nắn phiếm gãy cung đàn
Trí thanh thản mài gươm trăng chờ vận
Tiếc là đời dai dẳng cuộc trái ngang.!…